Dziełem mojego życia w zakresie badawczym, jako historyka, jest już rozpoczęta przed kilku laty (obliczona przynajmniej na kilkanaście lat) praca, mająca za zadanie zebranie materiałów, opracowanie tekstu i wydanie w formie książkowej całych dziejów Sochaczewa, od jego początków po dzień współczesny. W ramach projektu „Dzieje Sochaczewa” planowane jest wydanie w kilkunastu tomach pełnego opisu dziejów Sochaczewa i ludzi, którzy odcisnęli piętno na życiu miasta na przestrzeni dziejów. Dla znacznej części publikacji przyjąłem chronologiczny układ tomów, tzn. każdy z nich jest poświęcony jednemu okresowi dziejów. Większość tomów ma czytelną i powtarzalną strukturę. W obrębie każdego tomu zastosowałem bowiem taki sam układ problemowy (dzieje polityczne, terytorium i administracja, ludność, gospodarka, życie codzienne ludności).

dodaj do znajomych napisz

Moje wpisy na e-Sochaczew.pl

 


>